Alta kommune velger AFFY kurspåmeldingssystem

Alta kommune skal bruke AFFY sitt kurspåmeldingssystem for å håndtere påmeldinger til kulturarrangementer for barn og unge. 

Siste artikler
  • Alta kommune velger AFFY kurspåmeldingssystem
  • Drammen sportsfiskere får hyttebooking
  • Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får kurspåmeldingssystem fra AFFY
  • Samskipnaden.no får kurspåmelding fra AFFY