Drammen sportsfiskere får hyttebooking

Drammen sportsfiskere har valgt AFFY sin løsning for hyttebooking. Denne skal brukes for å administrere booking av 3 hytter for foreningens medlemmer. 

Siste artikler
  • Alta kommune velger AFFY kurspåmeldingssystem
  • Drammen sportsfiskere får hyttebooking
  • Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får kurspåmeldingssystem fra AFFY
  • Samskipnaden.no får kurspåmelding fra AFFY