Kurspåmeldingssystem levert til Juristforeningen

Juristforeningen ved Universitetet i Oslo har fått levert kurspåmeldingssystem for administrasjon av bedriftspresentasjoner, interne kurs mm. 

Siste artikler
  • Alta kommune velger AFFY kurspåmeldingssystem
  • Drammen sportsfiskere får hyttebooking
  • Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får kurspåmeldingssystem fra AFFY
  • Samskipnaden.no får kurspåmelding fra AFFY