Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får kurspåmeldingssystem fra AFFY

Samskipnaden arrangerer kurs og andre aktiviteter for sine studenter og hadde behov for en enklere måte å håndtere påmeldinger på. 

Siste artikler
  • Alta kommune velger AFFY kurspåmeldingssystem
  • Drammen sportsfiskere får hyttebooking
  • Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får kurspåmeldingssystem fra AFFY
  • Samskipnaden.no får kurspåmelding fra AFFY