Timebestillingssystem levert til Bergen Katedralskole

Bergen Katedralskole har valgt AFFY som leverandør av timebestillingssystem for sine karriererådgivere. 

Siste artikler
  • Alta kommune velger AFFY kurspåmeldingssystem
  • Drammen sportsfiskere får hyttebooking
  • Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får kurspåmeldingssystem fra AFFY
  • Samskipnaden.no får kurspåmelding fra AFFY